Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018

Bài viết này hướng dẫn các bạn tùy chỉnh dao tiện trong phần mềm Mastercam phiên bản 2017 2018, các bản cũ vẫn tương tự.

Vào Machine > Machine Type > Lathe > Chọn máy

Turning > Lathe Tool Manager
 Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018 
Mastercam Lathe Tool Manager

Click phải chuột vào vùng trống, và chọn Create new tool.
 Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018 
Tool Manager create new tool

Chọn loại dao sử dụng.


 Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018 
Define Tool - Machine Group 1 Window

Dưới Inserts Tab, chọn các giá trị phù hợp cho loại dao tiện bạn sử dụng

.
 Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018 
Inserts tab under Define Tool Window

Dưới Boring Bars tab, điền các thnôg số cho loại dao cần sử dụng.


 Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018 
Boring Bars under Define Tool Window

Dưới Parameters tab, vào Program Parameters, Default Cutting và Toolpath Parameters. Tùy hcỉnh hướng bù dao. Sau đó chọn  Save to Library.
 Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018 
Parameters Tab under Define Tool Window

Select Destination Library.
 Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018 
Select Destination Library Window

OK 

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi