Thi chứng chỉ Solidworks CSWA như thế nào

Cách chuẩn bị cho việc thi chứng chỉ CSWA của SOLIDWORKS

Đối với các khóa đào tạo trực tuyến của SOLIDWORKS, nơi đầu tiên cần tìm là my.solidworks.com và gõ tìm kiếm nhanh cho từ khóa “CSWA” sẽ cho ra kết quả như hình. Tại đây bạn có thể truy cập các bài thực hành, tất cả các mô hình liên quan và một khóa đào tạo cho bạn thấy tất cả những nội dung bạn cần biết để vượt qua kỳ thi CWSA.

Thi chứng chỉ Solidworks CSWA như thế nào 

Hoặc bạn có thể tham gia các khóa học luyện thi chứng chỉ Solidworks tại trung tâm đào tạo ủy quyền 3D Services Việt Nam. Tại đây cung cấp đầy đủ các khóa luyện thi chứng chỉ, các bài học và đề thi thử, đồng thời tổ chức thi cho các bạn học viên.

Bài thi chứng chỉ Solidworks CWSA  bao gồm các lĩnh vực sau của SOLIDWORKS:

•           Sketch entities: lines, rectangles, circles, arcs, ellipses, centerlines

•           Sketch tools: offset, convert, trim

•           Sketch relations

•           Boss and cut features: extrudes, revolves, sweeps, lofts

•           Fillets and chamfers

•           Linear, circular and fill patterns

•           Dimensions

•           Feature conditions: start and end

•           Mass properties

•           Materials

•           Inserting components

•           Standard mates: coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, distance, angle

•           Reference geometry: planes, axis, mate references

•           Drawing views

•           Annotations

Để truy cập bất kỳ video MySolidWorks nào, bạn sẽ cần tạo tài khoản MySolidWorks. Điều này là hoàn toàn miễn phí và có thể được thực hiện bởi bất cứ ai. Tuy nhiên, một số video trong khóa đào tạo yêu cầu bạn phải là khách hàng mua bản quyền của SOLIDWORKS.

Cách thực hiện bài kiểm thi CSWA của SOLIDWORKS

Bạn có thể làm bài kiểm tra ngay sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo. Bạn cần phải truy cập Certification page on the SOLIDWORKS website để mua voucher. Tiếp theo, nhấp vào Exam Registration trực tiếp từ phần Certification Resources để truy cập nó (xem bên dưới). 

Thi chứng chỉ Solidworks CSWA như thế nào 

Bạn có thể mua voucher từ các trung tâm đào tạo Solidworks ủy quyền như 3D Services. Bạn sẽ được hướng dẫn cách thức thi và cách thức làm bài thi.

Thi chứng chỉ Solidworks CSWA như thế nào 

 

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi