Tạo liên kết kích thước giữa 2 part trong Solidworks

Global variable and equations trong SOLIDWORKS liên kết các kích thước khác nhau với cùng một giá trị hoặc lẫn nhau. Kỹ thuật này giúp quản lý kích thước và hình dạng của mô hình bằng cách chỉ sửa đổi một vài biến; và cũng có khả năng ngăn chặn việc quên một số quan hệ giữa các kích thước khác nhau trong tương lai. Ngoài ra, Global variable and equations có thể được khai thác trong Bảng thiết kế như một cách sử dụng thêm các khả năng tham số của SOLIDWORKS để kiểm soát mô hình. Global variable and equations không giới hạn trong một part duy nhất hoặc assembly. Chúng ta có thể chia sẻ hoặc liên kết các biến hoặc phương trình SOLIDWORKS giữa các part khác nhau.

Xuất và Nhập Phương trình đến và đi từ Tệp Ngoài
Trong SOLIDWORKS, tất cả hoặc một số phương trình đã chọn có thể được xuất sang tệp văn bản dạng txt. Sau đó, những phương trình được import từ văn bản đó. Các tập tin txt có thể được chia sẻ với các part khác và assembly khác. Lưu ý rằng một part hoặc assmebly phải sử dụng cùng một Global variable and equations. Cửa sổ Global variable and equations được mở từ Tools > Equation. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy trong thư mục Equations nằm trong cây thiết kế. 

 

Link SOLIDWORKS variables 

Đầu tiên, bạn khởi tạo part 1 với các Equations, sau đó ta dùng công cụ Import và Export để chuyển Equation này sang part khác.
Import / Export  trong hộp thoại Global variable and equations

Sau khi nhấn nút Export, chọn nơi lưu file txt. bạn lưu ý là phải lưu và không được xóa file này. Trong cửa sổ Export Euqations hiện ra, bạn có thể chọn biến hoặc phương trình chung nào bạn muốn xuất và phương trình nào bạn muốn nối kết đến tệp đã xuất.

Chọn Tất cả hoặc Một Số Phương trình để Xuất

Tệp đã xuất sẽ là tệp *.txt mà bạn có thể mở bằng Windows Notepad. Các phương trình này cũng có thể được viết trong tệp Notepad và sau đó được nhập vào một part hoặc file lắp ráp. Lưu ý, phải tích vào tùy chọn Link to file thì Part Solidworks mới update thông số trong file txt. 

Sau đó, bạn tạo Part 2 là part bạn muốn liên kết kích thước, Tiếp tục vào Equations và Import file txt ở trên vào. Thiết lập thông số kích thước như cũ. 

Sau khi hoàn thành việc lưu 2 part, bạn hãy thử mở file txt và sửa đổi giá trị bên trong đó, lưu lại. Sau đó bạn mở 2 part Solidworks đã thực hiện lên, nhấn nút Rebuilt hoặc Ctrl B và xem kích thước thay đổi nhé.

Để học cách thưc hiện Global variable and equations bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks

 

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi