TÀI LIỆU THIẾT KẾ CAD

3D CAD

Sách hướng dẫn thiết kế Solidworks nâng cao

Sách Solidworks thiết kế nâng cao do trung tâm 3D Services biên soạn dành cho các bạn học viên muốn tự nghiên cứu và thực hành Solidworks tại nhà. Đây là phần tiếp theo của cuốn sách Solidworks căn bản.
200,000
SOLIDWORKS

Sách hướng dẫn thiết kế Solidworks căn bản

Tài liệu Solidworks căn bản dùng được cho mọi phiên bản Solidworks
200,000
CREO

Sách hướng dẫn thiết kế nâng cao trên Creo Parametric 3 4 5

Bộ sách thiết kế sản phẩm nâng cao với Creo Parametric là phần tiếp nối của bộ sách thiết kế cơ bản với Creo Parametric.
200,000
CREO

Sách hướng dẫn thiết kế cơ bản trên Creo Parametric 3 4 5

Bộ sách hướng dẫn thiết kế cơ bản trên Creo Parametric. Dùng cho phiên bản 2, 3, 4, 5
200,000
*
Nhắn tin cho chúng tôi