SHINING 3D phát triển giải pháp thiết kế ngược với phần mềm Geomagic và Verisurf

SHINING 3D đang hợp tác với hai công ty phần mềm quét 3D hàng đầu là Geomagic (3D Systems) và Verisurf để mở rộng cung cấp dịch vụ thiết kế ngược của công ty bao gồm cả hai giải pháp  mới. Cả hai giải pháp bao gồm máy quét 3D Einscan 3D  rất phổ biến của công ty và một số công cụ phần mềm mới.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
verisurf việt nam
*
Nhắn tin cho chúng tôi