A4: Vật liệu làm khuôn

Một số loại nhựa thường dùng trong công nghệ ép phun. – Theo tính chất vật lý. + Nhựa nhiệt dẻo: Nhựa sau khi định hình sản phẩm có thể tái sử dụng khi nung chảy ở nhiệt độ cao. Ví dụ PP, PE, PVC.v.v…
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
vật liệu làm khuôn
*
Nhắn tin cho chúng tôi