Phương pháp in 3D mới cho phép mẫu in thay đổi hình dạng bởi nhiệt độ

Một trong những lĩnh vực mới nổi trong nghiên cứu in 3D là in 4D. In 4D đề cập đến các loại vật liệu có thể thay đổi hình dáng vật lý của chúng
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
vật liệu in 3d thay đổi hình dạng
*
Nhắn tin cho chúng tôi