A3: Tính Toán Bố Trí Lòng Khuôn

Trước khi chúng ta xác định kích cở của khuôn và các thiết bị cần thiết được sử dụng trong khuôn, chúng ta phải xác định có bao nhiêu khoang tạo hình là phù hợp. Trong toàn bộ 1 chu kỳ sản xuất, số khoang tạo hình sẽ xác định có bao nhiêu phần khuôn (chi tiết) có thể được sản xuất ra khi hoàn thành 1 chu kỳ đến lúc đẩy chi tiết ra.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
tính toán bố trí lòng khuôn
*
Nhắn tin cho chúng tôi