Bảng tra thông số lập trình khoan CNC

Bảng tra tham khảo tốc độ cắt tiêu chuẩn cho một số loại vật liệu trên máy CNC
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
thông số tốc độ cắt cnc
*
Nhắn tin cho chúng tôi