Thông số lập trình phay CNC cho dao FLAT ENDMILL /Vật liệu LOW-SP/CU

Thông số lập trình phay CNC tiêu chuẩn tham khảo cho dao Endmill, vật liệu đồng.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
thông số lập trình phay cnc cho đồng
*
Nhắn tin cho chúng tôi