Khóa học thiết kế ngược trên Solidworks

Khóa học xử lý dữ liệu scan 3D trên phần mềm Solidworks thông qua tiện ích từ Geomagic. Khóa học sẽ giúp học viên có thể xử lý các dữ liệu sau khi scan 3D, chuyển đổi thành định dạng CAD 3D.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
thiết kế ngược trên solidworks
*
Nhắn tin cho chúng tôi