A6: Tách khuôn cơ bản với Pro engineer / Creo Parametric

Để tạo khuôn cho một sản phầm bấc kỳ trên phần mềm Pro/Engineer ta phải tiến hành qua các bước cơ bản sau:
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
tách khuôn cơ bản với pro engineer / creo parametric
*
Nhắn tin cho chúng tôi