Ứng dụng Solidworks hướng đến giải pháp STEM cho giáo dục trẻ em

Ứng dụng SOLIDWORKS cho trẻ em ra mắt để phát triển cho trẻ em quan tâm đến thiết kế và kỹ thuật.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
solidworks stem viet nam
*
Nhắn tin cho chúng tôi