Phiên bản mới nhất của Siemens NX mở rộng bộ công cụ để số hóa xưởng gia công

Phiên bản mới nhất của phần mềm NX ™ của Siemens hợp nhất các công cụ sản xuất phụ trợ, máy tính điều khiển số (CNC), robot và kiểm tra chất lượng để cho phép số hoá sản xuất một phần trong một hệ thống kết hợp.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
siemens công cụ số hóa
*
Nhắn tin cho chúng tôi