Simplify3D phiên bản 4.0 cải tiến chức năng và nâng cao chất lượng in 3D

Simplify3D Version 4.0! Bản cập nhật lớn này là một trong những bản phát hành lớn nhất của phần mềm và thực hiện nhiều yêu cầu tính năng phổ biến nhất mà đội ngũ phát triển đã nhận được từ cộng đồng. Các tính năng mới trong phần mềm sẽ cho phép kiểm soát nhiều hơn quá trình in và giúp mở các khả năng mới từ máy in 3D .
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
phần mềm simplify3d 4.0
*
Nhắn tin cho chúng tôi