Mosaic công bố CANVAS, một nền tảng phần mềm cho việc in 3D đa vật liệu

Phần mềm CANVAS, nền tảng phần mềm từ Mosaics sẽ làm cho việc in 3D đa vật liệu trở nên dễ dàng hơn
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
phần mềm in 3d canvas
*
Nhắn tin cho chúng tôi