5 dấu hiệu cho thấy phần mềm CAD không sử dụng tốt cho việc in 3D

Các kỹ sư từ lâu đã biết rằng chìa khóa để đạt được chi phí thấp là thiết kế các sản phẩm và tạo ra nó bằng ý nghĩ. Vì vậy, họ chọn vật liệu dễ làm, phát triển thiết kế, chọn các chi tiết theo tiêu chuẩn, v.v ...
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
phần mềm cad cho in 3d
*
Nhắn tin cho chúng tôi