Những điểm mới trên Geomagic Control X 2018

Phiên bản mới nhất của Geomagic® Control X ™ cho phép bạn đo, kiểm tra và báo cáo các chi tiết thực thông qua các công cụ kiểm tra phần mềm tiên tiến. Geomagic Control X 2018 kết hợp các công cụ kiểm tra quen thuộc và mạnh mẽ với quy trình công việc được sắp xếp hợp lý giúp quá trình kiểm tra nhanh hơn và chính xác hơn
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
những điểm mới trên geomagic control x 2018
*
Nhắn tin cho chúng tôi