CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP

Chương trình đào tạo liên kết DN là chương trình do trung tâm 3D Services triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ DN trong lĩnh vực đào tạo nhân viên, xây dựng nguồn lực lao động ổn định, lâu dài trong đó 3D Services Việt Nam sẽ là trung tâm ủy quyền của riêng DN trong lĩnh vực đào tạo nhân sự, lao động.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
liên kết doanh nghiệp
*
Nhắn tin cho chúng tôi