Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks

Bạn đã bao giờ muốn tạo một cụm phần tử và sau đó tạo các phiên bản khác nhau của các phần tử đó ở các vị trí khác nhau trong cùng một part? Bạn đã bao giờ cần thiết để tạo ra một chi tiết trên surface không phẳng? Nếu câu trả lời cho một trong hai câu hỏi này là “Có”, thì Variable Pattern SOLIDWORKS có thể là giải pháp của bạn.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
lệnh variable pattern trong solidworks
*
Nhắn tin cho chúng tôi