Khóa học Solidworks ứng dụng cho người đi làm

Đặc điểm: khóa học dành cho các bạn học viên muốn học để vận dụng thực tế Solidworks vào công việc, các bạn kỹ sư thiết kế muốn nâng cao trình độ. Chương trình được biên soạn phù hợp cho người đi làm, bám sát vào kỹ năng thiết kế, trình bày bản vẽ, sửa lỗi thiết kế.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
khóa học solidworks cho người đi làm
*
Nhắn tin cho chúng tôi