Khóa học thiết kế sản phẩm và vận hành máy in 3D

Khóa học in 3D mang lại kỹ năng: Thiết kế các sản phẩm ứng dụng để in 3D: tính toán khối lượng, bề dày, dung sai lắp ráp... Nắm vững lý thuyết các công nghệ in 3D : FDM, SLA, SLS... Vận hành máy in 3D (Công nghệ FDM). Sử dụng các phần mềm in: Cura và Simplify3D. In ra sản phẩm thực tế
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
khóa học in 3d chuyên nghiệp
*
Nhắn tin cho chúng tôi