First Article Inspection với công nghệ scan 3D

First Article Inspection (FAI) là việc thẩm định và lịch sử thiết kế, và đó là một phương pháp chính thức cung cấp một bảng báo cáo đo lường đánh giá cho một quy trình sản xuất nhất định
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
inspection 3d services
*
Nhắn tin cho chúng tôi