Tái sử dụng mẫu giày cũ cho phép đặt hàng và in 3D

Đối với giày, in 3D có thể là bước hợp lý tiếp theo. Ý tưởng là giày in 3D có thể là một cách hợp lý để sản xuất giày nhanh chóng...
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
in 3d ngành giày
*
Nhắn tin cho chúng tôi