Khóa học thiết kế ngược trên phần mềm Rapidform/ Geomagic Design X căn bản

Khóa học dành cho những học viên mới bắt đầu tìm hiểu thiết kế ngược với dữ liệu từ máy scan 3D, học trên phần mềm Rapidform/Geomagic Design X
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
học vẽ file scan 3d thành cad
*
Nhắn tin cho chúng tôi