Quy đổi đơn vị in sang mm trong Solidworks mà vẫn giữ nguyên số

Hướng dẫn quy đổi đơn vị in sang mm trong solidworks giữ nguyên số
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
đổi đơn vị trong solidworks
*
Nhắn tin cho chúng tôi