Khóa học chỉnh sửa dữ liệu lưới scan 3D với GOM Inspect

Đào tạo lớp chỉnh sửa mẫu scan 3D, dữ liệu scan 3D. Dạy làm nét file scan 3D, xoay tọa độ, làm mịn, xóa đối tượng, ghép các file scan 3d lại với nhau...
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
dạy ghép dữu liệu scan 3d thành một
*
Nhắn tin cho chúng tôi