Khóa học Inspection với phần mềm GOM Inpect

Đào tạo kiểm tra inspection với phần mềm Gom inpect. Kiểm tra 3D với dữ liệu scan và dữ liệu CAD, kiểm tra độ chính xác mẫu.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
dạy đo file scan
*
Nhắn tin cho chúng tôi