Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2018

Trong ngày thứ 3 của SOLIDWORKS World 2017, nhóm giới thiệu sản phẩm SOLIDWORKS đã xem trước một số cải tiến tuyệt vời và các tính năng mới có trong SOLIDWORKS 2018 vào cuối năm nay. Bản xem trước bao gồm Sketching, Assemblies, 3D Interconnect, Fabrication, PDM và Generative.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
đào tạo solidworks 2018
*
Nhắn tin cho chúng tôi