Công nghệ in 3D FDM và SLA - Công nghệ nào thực sự cần cho bạn?

Hiện tại có một sự cạnh tranh giữa hai công nghệ in 3D rất khác nhau, một công nghệ gọi là FDM (Fused Deposition Modeling) còn gọi là công nghệ in bồi đắp và SLA (Stereolithography) in nhựa lỏng. Hai phương pháp rất khác nhau, nhưng cả hai đều tồn tại trong thế giới in 3D và tạo mẫu 3D. Mỗi cái đều có những điểm mạnh và ứng dụng quan trọng riêng.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
công nghệ in sla
*
Nhắn tin cho chúng tôi