Chu trình tiện ren G76 trong lập trình Tiện CNC

Ren là một phần không thể thiếu đối với hầu hết các chi tiết gia công. Tiện ren có thể là ren trong (ID thread) hoăc ren ngoài (OD thread). Sau đây là cấu trúc của lệnh G76 chu trình tiện ren của hệ điều hành Fanuc.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
chu trình tiện ren g76 fanuc
*
Nhắn tin cho chúng tôi