Khóa học chỉnh sửa dữ liệu scan 3D với Geomagic Studio

Đào tạo geomagic studio tại tphcm. Khóa học về chỉnh sửa dữ liệu lưới (mesh) của máy scan 3D, dạy sửa mẫu scan 3D, làm nét, sửa lỗi, chuyển dữ liệu lưới sang dữ liệu CAD...
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
chỉnh sửa file scan 3d
*
Nhắn tin cho chúng tôi