Nguyên nhân chất lượng bề mặt gia công không tốt khi lập trình 3D CNC và giải pháp

Hầu hết thời gian, người lập trình tập trung vào các khía cạnh phần cứng khi họ nghĩ về chất lượng bề mặt gia công CNC: - Tốc độ lập trình có đúng không? - Thiết lập máy có đủ cứng vững không? - Độ rơ trục chính quá lớn? Đây có thể là các nguyên nhân chính, nhưng nó không phải là tất cả. Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện bề mặt gia công được tích hợp trong phần mềm CAD / CAM được sử dụng để tạo chương trình.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
chất lượng bề mặt khi gia công 3d xấu
*
Nhắn tin cho chúng tôi