CNC Software Inc kỷ niệm 250000 bản quyền Mastercam được cài đặt trên toàn cầu

CNC Software Inc. (Tolland, CT) gần đây đã công bố phần mềm CAD / CAM hàng đầu của công ty, Mastercam, đạt 250.000 bản cài đặt trên toàn thế giới. Bản quyền thứ 250.000 được mua bởi Roding Automobile GmbH (Roding, Đức), một bộ phận của Stangl & Co. GmbH Prazisionstechnik, một công ty gia công cơ khí chính xác hàng đầu của Đức.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
cài đặt mastercam
*
Nhắn tin cho chúng tôi