A2: Giới thiệu về các bộ phận chính của khuôn

Một bộ khuôn ép nhựa gồm có các hệ thống chính sau: – Hệ thống dẫn nhựa. – Hệ thống dẫn hướng. – Hệ thống làm nguội. – Hệ thống lõi mặt bên. – Hệ thống đẩy. – Hệ thống thoát khí.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
các bộ phận chính của bộ khuôn
*
Nhắn tin cho chúng tôi