So sánh phần mềm Solidworks và Inventor

SOLIDWORKS và Inventor là hai trong số các nền tảng phần mềm CAD 3D hàng đầu được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp hiện nay. Với mỗi yếu tố khác biệt riêng của mình, luôn có một câu hỏi về việc lựa chọn một phần mềm nào  tốt nhất. Trong khi một số người thích sự thân thiện với giao diện người dùng của SOLIDWORKS, một số người tìm thấy Inventor là một giải pháp thay thế tốt hơn cho phù hợp với các yêu cầu cụ thể. So sánh cả hai  giống như so sánh các quả táo trong cùng một sọt. Cả hai đều có khả năng giúp các kỹ sư thiết kế mô hình hình học phức tạp một cách dễ dàng và có các mô-đun hoặc tính năng riêng của họ được tích hợp để mở rộng thiết kế cho các phòng ban khác.

Tại 3D Services, chúng tôi đào tạo về cả 2 phần mềm Solidworks và Inventor. Làm việc trên các dự án khác nhau bao gồm kim loại tấm, mô hình solid, large assembly, thiết kế tự động và dựng hình 3D, có một số tính năng quan trọng có thể phân biệt hai nền tảng phần mềm CAD hàng đầu này. Dưới đây là một số trong số đó:

So sánh phần mềm Solidworks và Inventor So sánh phần mềm Solidworks và Inventor So sánh phần mềm Solidworks và Inventor So sánh phần mềm Solidworks và Inventor 

Mặc dù so sánh có thể không đầy đủ nhưng rõ ràng là SOLIDWORKS cung cấp nhiều chức năng hơn với từng tính năng để giữ cho quá trình thiết kế không bị trục trặc. Điều đó đang được nói, Inventor vẫn có nhiều tính năng mà kể đến như là tiêu chuẩn so với phiên bản SOLIDWORKS cơ bản.

SolidWorks

Autodesk Inventor

3D solid modeling

3D solid modeling

Windows only

Windows and Mac (on a Windows partition)

User-friendly—can be picked up quickly

Has a much steeper learning curve

Perceptual license or subscription basis

Monthly/1 year/3 year subscription basis

No student licenses

Free Autodesk Inventor licensing for students

Predominantly used in aerospace, automotives, construction, consumer product industries

Used in engineering automotive and construction industries

Not suitable for architecture

Has the option to export to Revit to make architectural drawings

Large online community, complete with tutorials and resources

Smaller online presence—with tutorials and resources—which can hinder learning

Comes with sheet metal design tools

Has specialist tools like electrical harnessing

Integrated CAM process

Printed circuit board interoperability

Collaborate on designs with the 3DEXPERIENCE platform

View designs online with Autodesk Viewer

Ngoài ra, Inventor có chi phí bản quyền thấp đáng kể. Cả hai nền tảng đều có khả năng tự động hóa thiết kế. Trong khi Inventor sử dụng một tính năng iLogic trong xây dựng, SOLIDWORKS sử dụng một giải pháp của bên thứ 3 được gọi là DriveWorksXpress miễn phí nhưng có chức năng giới hạn. Đối với một giải pháp tự động hóa thiết kế kỹ thuật toàn diện và giải pháp tùy biến CAD, bạn phải mua phiên bản Solo hoặc Pro của DriveWorks.

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi