Quy trình thiết kế ngược trên Geomagic Design X

Với phần mềm  thiết kế ngược Geomagic Design X, quy trình đã được xác định rõ. Khả năng của nó kết hợp scan 3D và thiết kế CAD có nghĩa là một công đoạn trong quy trình  truyền thống được loại bỏ. Scan-to-CAD, Scan-to-Surfaces và Scan-to-Mesh là tất cả các ứng dụng mà Geomagic Design X đã thiết kế lại.

Scan-to-CAD

Để tạo ra một mô hình CAD thích hợp cho việc sản xuất, Geomagic Design X sử dụng một quy trình làm việc đơn giản, song song với quy trình solid hóa nổi tiếng hiện nay. Thay vì làm mẫu từ đầu, các công cụ trợ giúp của Geomagic Design X và các công cụ tự động khác giúp bạn xây dựng các tính năng trực tiếp từ dữ liệu quét 3D
Quy trình thiết kế ngược trên Geomagic Design X 

 
Scan-to-Surfaces

Thiết kế Geomagic X cũng hỗ trợ điều chỉnh bề mặt NURBS, vì khi bạn cần copy y chang mẫu đã quét và không cần chỉnh sửa nó sau này. Bạn có thể sử dụng công nghệ bề mặt tự động mạnh mẽ của Geomagic Design X để thực hiện công việc cho bạn, hoặc kiểm soát và bố trí lưới  theo cách bạn muốn.

  Quy trình thiết kế ngược trên Geomagic Design X 
Scan-to-Mesh
Để lưu trữ, mô phỏng, đo lường, in 3D và các ứng dụng  khác, Geomagic Design X bao gồm một bộ đầy đủ các công cụ xử lý lưới. Với Mesh Buildup Wizard ™, bạn có thể trải qua toàn bộ quá trình quét, hợp nhất và lưới tối ưu hóa bằng một vài cú nhấp chuột.

Quy trình thiết kế ngược trên Geomagic Design X  

Tag (từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi