Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020

Những điểm mới trên Solidworks 2020

Kiểm soát độ xoắn của spline

Giờ đây, người dùng có thể thêm ràng buộc G3 hoặc tỷ lệ ràng buộc độ cong không đổi cho các đường spline trong một bản phác thảo sketch.

Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020

Section View Normal to Screen:

Người dùng hiện có thể tạo Section view vuông góc với màn hình.

Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020

Ngoài ra, hình chiếu section luôn cập nhật theo độ xoay chi tiết nhưng không bị ảnh hưởng bởi việc zoom.

Độ sâu của hình chiếu sắt được điều khiển bằng con lăn và phím CTRL

Mass Proprieties cập nhật cho SOLIDWORKS Routing:

Các thuộc tính cho dây, cáp và lớp phủ hiện có thể tính toán khối lượng trên một đơn vị độ dài , cung cấp cập nhật thuộc tính khối lượng chính xác, theo thời gian thực

Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020

xShape

SOLIDWORKS xShape là công cụ mô hình hóa  3D trên Nền tảng 3DEXPERIENCE

Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020

xDesign

SOLIDWORKS xDesign là một công cụ mô hình hóa tham số 3D dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE

Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020

Flexible Parts:

Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020 

  • Parts bây giờ có thể dùng tính năng Flexible trong assembly.
  • Flexible Parts update tự động khi tham chiếu thay đổi.
  • Các thuộc tính copy của cùng một part có thể điều chỉnh không cần configurations, equations, hoặc file tách rời.

Detailing Mode for Drawings:

Những điểm mới trên phần mềm Solidworks 2020

Tùy chọn mới để mở bản vẽ nhiều sheet của bạn trong vài giây. Annotations, balloon, dimensions,  và dung sai đều có sẵn

Không yêu cầu tập tin riêng

Chỉ cần nhấn lưu khi hoàn thành; lưu dưới dạng PDF và DWG có sẵn

 

 

 

Tag (từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi