Những điểm mới trên phần mềm Mastercam 2018 beta

Mastercam 2018 Public Beta

Mastercam 2018 Beta  đã có thể tải về cho tất cả các khách hàng đang sử dụng Mastercam. Phiên bản Beta có thể được tải về tại đây và thông tin mới được cập nhật thông qua việc truy cập diễn đàn. Bằng cách thu thập thông tin, những  thay đổi có thể được áp dụng lên phiên bản tiếp theo của phần mềm.

Những điểm mới trên phần mềm Mastercam 2018 beta 

Đây chỉ là một số điểm mới  sẽ có ở Mastercam 2018 Beta:

Phay 2D/3D: Cải thiện hiệu suất và đường dao, kiểm tra dao cụ  với các đồ gá, kiểm soát va chạm.
Thiết kế mới: Đơn giản hóa thiết kế CAD CAM và các công cụ thiết thực cho các lập trình viên. Mastercam 2018 BETA cung cấp công cụ để tạo ra mô hình, hỗ trợ các tùy chọn để "undo" và đơn giản hóa các mô hình chỉnh sửa và lắp ráp.
CAM CAD được cải tiến: cung cấp các công cụ thiết thực hơn cho các lập trình viên. Mastercam 2018 tăng tốc thiết kế về khuôn mẫu và các công cụ hiệu chỉnh solid, import và cải tiến công cụ hiện có, chẳng hạn như các khối body rời rạc.
Cải thiện công cụ quản lý, tạo và sử dụng các dao cụ lắp ráp và các thông số
Tối ưu hóa: quản lý tốt hơn các nguyên công, kiểm soát đối tượng hình học, phân tích đối tượng

 

Cập nhật phiên bản beta

Chúng tôi đang cố gắng để phát hành một phiên bản beta  mỗi tháng một lần. Vấn đề đã biết, sửa chữa lỗi cập nhật, và các chi tiết khác sẽ được đưa ra khi cài đặt phiên bản hiện tại của Mastercam 2018 Beta và thông tin trên diễn đàn mastercam.

Yêu cầu hệ thống

Mastercam 2018 yêu cầu một phiên bản của Windows 7, 8 hoặc 10 64-bit.  Mastercam cho SolidWorks cũng đòi hỏi SOLIDWORKS 2014 hoặc mới hơn .

Mastercam 2018 bản beta công khai được cung cấp như một phần của một chương trình thử nghiệm sớm. Mặc dù nó đã được thử nghiệm rộng rãi, nó vẫn chưa được phát hành và không được đảm bảo sử dụng trong một môi trường sản xuất. Vui lòng sử dụng cho cá nhân.

Tag (từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi