MASTERCAM TIPS

Cách sử dụng tính năng Air Region trong 2D Highspeed Toolpath của Mastercam 2020

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng tính năng Mastercam Air Region khi gia công các biên dạng hở sử dụng  đường chạy dao 2D Highspeed Dynamic. Với nhiều mặt hở, nhiều kỹ sư lập trình  sẽ cố gắng chọn các cạnh thành bên trong của Geometry hở. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn chain dọc theo hai thành. Hình ảnh dưới đây cho chúng ta xem trước những gì mà đường chạy dao đang tính toán để cắt khi sử dụng lệnh 2D Highspeed Dynamic.

Tùy chỉnh dao Tiện trong Mastercam 2017-2018

Bài viết này hướng dẫn các bạn tùy chỉnh dao tiện trong phần mềm Mastercam phiên bản 2017 2018

Hướng dẫn khắc phục lỗi WIBUCM64.dll trên mastercam 2017-2018

Khi khởi động, mastecam đưa ra thông báo lỗi: The program can’t start because WIBUCM64.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

Lỗi mở file SLDPRT: SOLIDWORKS is not installed trên Mastercam 2017 - 2018

Hướng dẫn sửa lỗi khi mở file SLDPRT trên Mastercam 2017 - 2018: SolidWorks is not installed on this computer. Solids History can only be read if SolidWorks is installed.

Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018

Hướng dẫn sử dụng lệnh Model Prep trong Mastercam 2018
*
Nhắn tin cho chúng tôi