Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018

Lệnh Model Prep: Split surface and Move Mastercam 2017/2018

Hình bên dưới là chi tiết ví dụ cho lệnh split và Move trong model prep.
 
Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 
Model Prep – Split

Vẽ một đường line tại nơi mà cần sử dụng lệnh  Split / Move.
 

Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018  

MODEL PREP > Split Solid Face
 

Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 Chọn mặt.
 
Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 
Nếu chi tiết còn cây lệnh link tới nó, một cảnh báo sẽ xuất hiện. Nếu muốn tiếp tục, phải loại bỏ thành phần này.

 Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 
Tắt tùy chọn Solid Face trên thanh Selection

 Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018
và chọn đường chia đã vẽ ở trên.
 
Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 
OK.Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018

 
Lặp lại với mặt bên kia của khối solid.

 

MODEL PREP > Move
 

Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 

Chọn tất cả các mặt.
 
Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 
Click chọn hướng di chuyển và rê theo ý muốn.

 Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018 OK.Lệnh Model Prep: Chia và dịch chuyển mặt surface trong Mastercam 2017 - 2018
 Chúc các bạn thành công.

Theo Inhouse solutions

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi