Khóa học lập trình Mastercam học phí ưu đãi cho sinh viên cơ khí

1.500.000 đ
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MASTERCAM. CALL: 0937777943 - HỌC TẠI NGÃ TƯ BÌNH THÁI.  🍀Học phí: 1.500.000k/ học viên/ khóa. Ưu tiên nhóm sinh viên 5 người học phí còn 1 triệu 200k/học viên  🍀Khai giảng các lớp sáng/chiều 2-4-6 hoặc 3-5-7

⭐KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MASTERCAM CHO SINH VIÊN CƠ KHÍ ⭐

 

CALL: 0937777943 - HỌC TẠI NGÃ TƯ BÌNH THÁI.

 🍀Học phí: 1.500.000k/ học viên/ khóa. Ưu tiên nhóm sinh viên 5 người học phí còn 1 triệu 200k/học viên

 🍀Khai giảng các lớp sáng/chiều 2-4-6 hoặc 3-5-7

 🍀Học phòng máy lạnh, giáo trình, máy tính đầy đủ.

 🍀Có máy CNC để thực hành.

 😍 DANH SÁCH CÁC  KHÓA HỌC MASTERCAM

KHÓA HỌC MASTERCAM 2D

  

👉Giới thiệu tổng quan về Mastercam.

👉Giới thiệu phương pháp gia công đường bao “Countour”.

👉Giới thiệu phương pháp gia công khoan  “Drill”.

👉Giới thiệu phương pháp gia công phá 2D “Pocket”.

👉Giới thiệu phương pháp gia công mặt “Face”.

👉Giới thiệu phương pháp khắc chữ 2D “Engraving”.

👉Giới thiệu các phương pháp gia công lỗ “Circle Paths”:

-           Gia công theo kiểu “Circmill”.

-           Phay ren “Threadmill”

-           Tao lỗ khoan tự động trước khi phay 2D pocket “Auto drill”

-           Phương pháp gia công Pocket từ lỗ có sẵn “Start hole”.

-           Gia công rãnh “Slot mill”

-           Gia công lỗ theo đường xoắn ốc “helix bore”.

👉Các phương pháp phay 2D sử dụng phương pháp chạy dao cao tốc “high speed”.

-           Cách sử dụng lệnh “Core mill”.

-           Cách sử dụng lệnh “Peel mill”.

-           Cách sử dụng lệnh “Blend mill”.

-           Cách sử dụng lệnh “Area mill”.

-           Cách sử dụng lệnh “Rest mill”.

-           Cách sử dụng lệnh “Dynamic Area mill”.

-           Cách sử dụng lệnh “Dynamic Rest mill”.

-           Cách sử dụng lệnh “Dynamic Core mill”.

👉Cách sử dụng lệnh “Dynamic Contour”.

👉Cách sử dụng lệnh “Transform” để tạo ra các chương trình giống nhau hoặc chương trình con.

👉Các tạo thư viện dao và update thông số cắt tự động.

👉Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.

👉Kiểm tra

😍KHÓA HỌC MASTERCAM 3D – LẬP TRÌNH GIA CÔNG KHUÔN:

 

 👉Các phương pháp gia công thô “Surface Rough”

           Phương pháp gia công “Rough - Parallel”.

            Phương pháp gia công “Rough - Radial”.

            Phương pháp gia công “Rough - Porject”.

            Phương pháp gia công “Rough - Flowline”.

           Phương pháp gia công “Rough - Contour”.

            Phương pháp gia công “Rough - Restmill”.

            Phương pháp gia công “ Rough - Pocket”.

            Phương pháp gia công “Rough - Plunge”.

👉Các phương pháp gia công tinh “Surface Finish”

           Phương pháp gia công “ Finish – Parallel”.

            Phương pháp gia công “ Finish – Parallel Steep”.

            Phương pháp gia công “ Finish – Radial”

            Phương pháp gia công “ Finish – Project”

           Phương pháp gia công “ Finish – Flowline”

            Phương pháp gia công “ Finish – Contour”

            Phương pháp gia công “ Finish – Shallow”

           Phương pháp gia công “ Finish – Pencil”

            Phương pháp gia công “ Finish – Leftover”

            Phương pháp gia công “ Finish – Scallop”

            Phương pháp gia công “Finish – Blend”

👉Các phương pháp gia công “ Surface High Speed”

           Phương pháp gia công thô “ Roughing – Core Roughing”

            Phương pháp gia công thô “ Roughing – Area Clearance”

            Phương pháp gia công thô “ Roughing – Rest Roughing”

            Phương pháp gia công thô “ Roughing – OptiRough”

 👉Các phương pháp gia công tinh “ Finishing – Waterline”

            Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Scallop”

            Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Horizontal Area”

            Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Raster”

           Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Pencil”

            Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Spiral”

            Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Radial”

            Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Hybrid”

Phương pháp sử dụng lệnh Transform để tạo các chương trình giống nhau    hoặc chương trình con.

👉Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.

Kết thúc khóa học:

Hướng dẫn hoàn thành đồ án chuyên ngành, công nghệ chế tạo máy..

Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Tư vấn định hướng và giới thiệu việc làm.

CALL : 0937777943 0868 867935

Email: 3dservices.edu.vn@gmail.com

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

    

CALL: 0937777943 - HỌC TẠI NGÃ TƯ BÌNH THÁI.

 🍀Học phí: 1.500.000k/ học viên/ khóa. Ưu tiên nhóm sinh viên 5 người học phí còn 1 triệu 200k/học viên

 🍀Khai giảng các lớp sáng/chiều 2-4-6 hoặc 3-5-7

 🍀Học phòng máy lạnh, giáo trình, máy tính đầy đủ.

 🍀Có máy CNC để thực hành.

Đăng ký khóa học này

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi