Khóa học Creo Parametric 3 – Thiết kế sản phẩm căn bản và nâng cao

4.000.000 đ
Khóa học Creo Parametric 3 – Thiết kế sản phẩm căn bản và nâng cao

1. Đối tượng học:
Kỹ sư thiết kế, sinh viên, người đi làm có nhu cầu học phần mềm Pro/E - Creo Parametric.

2. Hình thức đào tạo:
Dạy kèm cho đến khi thành thạo.
Học thời gian không giới hạn để đảm bảo chất lượng dạy và học là tốt nhất.
Được hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm  cho đến khi thành thạo.

Hỗ trợ đào tạo cấp tốc Creo parametric cho người đi làm.

Hỗ trợ các bạn sinh viên làm đồ án luận văn với creo parametric.

3. Thời gian học:
Tùy người học quyết định. Từ thứ 2 đến sáng chủ nhật. 
Các bạn gọi vào số 0937777943 để sắp xếp thời gian học phù hợp cho các bạn.

4. Tài liệu và phần mềm:
Phát miễn phí cho các bạn lúc đăng ký.

Căn bản:

Bài học

Nội dung bài học

1

Làm quen với Creo Parametric

2

Lệnh Extrude và các lệnh vẽ 2D

3

Lệnh Revolve và Sweep

4

Lệnh Blend (Parallel, Rotational và General)

5

Các lệnh tạo phần tử xây dựng : Hole, Draft, Shell, Rib, Fillet, Chamfer…

6

Bài tập áp dụng xây dựng mô hình.

7

Lắp ráp sản phẩm (Assembly), kiểm tra và mô phỏng.

8

Tạo bản vẽ kỹ thuật từ 3D sang 2D căn bản : tạo các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, tạo kích thước, tạo khung tên.

9

Luyện tập và Thi kiểm tra cuối khóa


Nâng cao:
 

Bài học

Nội dung bài học

1

Lệnh Helical Sweep và Swept Blend

2

Lệnh Boundary Blend

3

Lệnh Variable Section Sweep

4

Tạo Model Datum

5

Thực hành thiết kế sản phẩm

6

Lệch biến dạng vạn năng warp

7

Các lệnh hiệu chỉnh khối nâng cao

8

Các lệnh xây dựng và hiệu chỉnh mặt Surface

9

Lệnh Style

10

Luyện tập và Thi kiểm tra cuối khóa

Đăng ký khóa học này

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi