KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ MASTERCAM VÀ CNC

Khóa học chuyên đề CNC căn bản và lập trình 2D Mastercam 2017

Khóa học chuyên đề về căn bản lập trình phay CNC và Mastercam 2D căn bản cho người mới.
3,000,000
*
Nhắn tin cho chúng tôi