Khóa học AutoCAD 2D - Thiết kế bản vẽ cơ khí

1.500.000 đ
Đào tạo autocad 2D cho sinh viên, người đi làm có nhu cầu.

Khóa học này sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt quy trình cơ bản nhất của AutoCAD giúp bạn hiểu được quy trình làm việc độc nhất của phần mềm. Bạn sẽ có được kinh nghiệm sử dụng các công cụ để vẽ cơ bản và thiết kế bản vẽ. Trọng tâm chính bạn sẽ tìm hiểu là làm thế nào AutoCAD sẽ tự động giúp bạn duy trì các tiêu chuẩn trong khi sử dụng các công cụ vẽ, sửa đổi, và chú thích.

Bạn sẽ khám phá ra tại sao rất nhiều người đã chuyển sang AutoCAD khi bạn học cách sử dụng các công cụ nâng cao. Các lênh nâng cao chủ yếu là tạo danh sách chi tiết và thêm chú thích chẳng hạn như bóng bay và các biểu tượng mối hàn.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành lớp học, học viên sẽ có thể tạo ra một bản vẽ 2D cơ bản bằng cách sử dụng các công cụ vẽ và chỉnh sửa cơ bản. Học viên sẽ thêm văn bản, kích thước và chú thích trong khi duy trì một tiêu chuẩn vẽ. Chúng tôi đề nghị 20-40 giờ luyện tập sau giờ học để củng cố những kỹ năng mới này.

Đối tượng

Học viên có kế hoạch sử dụng AutoCAD

Nội dung đào tạo

Bài 1: Giới thiệu

        - Làm quen sơ bộ với AutoCad
        - Chức năng một số phím đặc biệt
        - Tạo File bản vẽ mới.
        - Lưu File bản vẽ
        - Mở bản vẽ có sẵn
        - Đóng bản vẽ
        - Thoát khỏi AutoCad

Bài 2: Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm

         - Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad
         - Các phương pháp nhập toạ độ.
         - Các phương thức truy bắt điểm đối tượng (Objects Snap)
         - Lệnh Osnap (OS) gán chếđộchuy bắt điểm thường trú
         - Lệnh vẽ đường thẳng Line ( với các phương pháp nhập toạ độ)
         - Lệnh vẽ đường tròn Circle ( với các phương pháp nhập toạ độ)
         - Lệnh đẩy bản vẽ Pan
         - Đơn vị đo bản vẽ.
         - Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho.
         - Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ.

Khóa học AutoCAD 2D 

Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản.

        - Lệnh vẽ đường thẳng Line (L)
        - Lệnh vẽ đường tròn Circle (C)
        - Lệnh vẽ cung tròn Arc (A).
        - Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL) : đường có bềrộng nét
        - Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)
        - Lệnh vẽ hình chữnhật Rectang (REC)
        - Lệnh vẽElip Ellipse (EL)
        - Lệnh vẽ đường Spline (SPL) lệnh vẽcác đường cong.
        - Lệnh Mline vẽđường // và MlStyle và MLedit.
        - Lệnh vẽ điểm Point (PO)
        - Lệnh định kiểu điểm Ddptype
        - Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV)
        - Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME)

Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh căn bản.

        - Lệnh xóa đối tượng Erase (E)
        - Lệnh phục hồi đối tượng bị xoá Oops.
        - Lệnh huỷbỏlệnh vừa thực hiện Undo (U)
        - Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo .
        - Lệnh tái tạo màn hình hay vẽlại màn hình Redraw (R)
        - Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen (RE).

Bài 5: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 

        - Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset (O)
        - Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim (TR)
        - Lệnh cắt mởrộng Extrim24 AutoCad
        - Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn Break (BR)
        - Lệnh kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn Extend (EX)
        - Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen (LEN).
        - Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA).
        - Lệnh vuốt góc hai đối tượng với bán kính cho trước Fillet (F).
        - Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit
        - Lệnh di dời đối tượng Move (M
        - Lệnh sao chép đối tượng Copy (Co)
        - Lệnh quay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (RO)
        - Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC)
       - Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI).
       - Lệnh dời và kéo giãn đối tượng Stretch (S)
       - Lệnh sao chép dãy Array (AR).

Bài 6: Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu 

        - Tạo lớp mới Lệnh Layer (L)
        - Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format \ Linetype.
        - Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale
        - Trình tự vẽ mặt cắt
        - Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch
        - Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit

Bài 7: Nhập và hiệu chỉnh văn bản, Ghi và hiệu chỉnh kích thước

        - Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản.
        - Tạo kiểu chữ lệnh Style (ST)hoặc vào menu Format \ TextStyle.
        - Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽText .
        - Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen.
        - Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT).
        - Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED) .
        - Các thành phần kích thước
        - Tạo các kiểu kích thước DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension \ Style.
        - Các lệnh ghi kích thước thẳng
        - Các lệnh ghi kích thước hướng tâm
        - Các lệnh ghi kích thước khác
        - Lệnh hiệu chỉnh kích thước
        - Lệnh tạo khối Block
        - Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert .
        - Lệnh lưu Block thành File để dùng nhiều lần (lệnh Wblock).
        - Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode.
        - In bản vẽ.

Bài 8

       - Sửdụng Autolisp, Hach Support để tăng tốc bản vẽ.
       - Phương pháp đổi lệnh tắt.
       - Tìm hiểu thiết kế bản vẽ trong LAYOUT

Mỗi học viên nhận được

Tài liệu hướng dẫn.
Hỗ trợ trực tuyến.
Giấy chứng nhận hoàn thành.

Bài 1: Giới thiệu

        - Làm quen sơ bộ với AutoCad
        - Chức năng một số phím đặc biệt
        - Tạo File bản vẽ mới.
        - Lưu File bản vẽ
        - Mở bản vẽ có sẵn
        - Đóng bản vẽ
        - Thoát khỏi AutoCad

Bài 2: Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm

         - Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad
         - Các phương pháp nhập toạ độ.
         - Các phương thức truy bắt điểm đối tượng (Objects Snap)
         - Lệnh Osnap (OS) gán chếđộchuy bắt điểm thường trú
         - Lệnh vẽ đường thẳng Line ( với các phương pháp nhập toạ độ)
         - Lệnh vẽ đường tròn Circle ( với các phương pháp nhập toạ độ)
         - Lệnh đẩy bản vẽ Pan
         - Đơn vị đo bản vẽ.
         - Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho.
         - Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ.

Khóa học AutoCAD 2D 

Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản.

        - Lệnh vẽ đường thẳng Line (L)
        - Lệnh vẽ đường tròn Circle (C)
        - Lệnh vẽ cung tròn Arc (A).
        - Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL) : đường có bềrộng nét
        - Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)
        - Lệnh vẽ hình chữnhật Rectang (REC)
        - Lệnh vẽElip Ellipse (EL)
        - Lệnh vẽ đường Spline (SPL) lệnh vẽcác đường cong.
        - Lệnh Mline vẽđường // và MlStyle và MLedit.
        - Lệnh vẽ điểm Point (PO)
        - Lệnh định kiểu điểm Ddptype
        - Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV)
        - Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME)

Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh căn bản.

        - Lệnh xóa đối tượng Erase (E)
        - Lệnh phục hồi đối tượng bị xoá Oops.
        - Lệnh huỷbỏlệnh vừa thực hiện Undo (U)
        - Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo .
        - Lệnh tái tạo màn hình hay vẽlại màn hình Redraw (R)
        - Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen (RE).

Bài 5: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 

        - Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset (O)
        - Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim (TR)
        - Lệnh cắt mởrộng Extrim24 AutoCad
        - Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn Break (BR)
        - Lệnh kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn Extend (EX)
        - Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen (LEN).
        - Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA).
        - Lệnh vuốt góc hai đối tượng với bán kính cho trước Fillet (F).
        - Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit
        - Lệnh di dời đối tượng Move (M
        - Lệnh sao chép đối tượng Copy (Co)
        - Lệnh quay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (RO)
        - Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC)
       - Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI).
       - Lệnh dời và kéo giãn đối tượng Stretch (S)
       - Lệnh sao chép dãy Array (AR).

Bài 6: Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu 

        - Tạo lớp mới Lệnh Layer (L)
        - Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format \ Linetype.
        - Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale
        - Trình tự vẽ mặt cắt
        - Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch
        - Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit

Bài 7: Nhập và hiệu chỉnh văn bản, Ghi và hiệu chỉnh kích thước

        - Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản.
        - Tạo kiểu chữ lệnh Style (ST)hoặc vào menu Format \ TextStyle.
        - Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽText .
        - Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen.
        - Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT).
        - Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED) .
        - Các thành phần kích thước
        - Tạo các kiểu kích thước DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension \ Style.
        - Các lệnh ghi kích thước thẳng
        - Các lệnh ghi kích thước hướng tâm
        - Các lệnh ghi kích thước khác
        - Lệnh hiệu chỉnh kích thước
        - Lệnh tạo khối Block
        - Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert .
        - Lệnh lưu Block thành File để dùng nhiều lần (lệnh Wblock).
        - Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode.
        - In bản vẽ.

Bài 8

       - Sửdụng Autolisp, Hach Support để tăng tốc bản vẽ.
       - Phương pháp đổi lệnh tắt.
       - Tìm hiểu thiết kế bản vẽ trong LAYOUT

 

Đăng ký khóa học này

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi