Khai giảng khóa học Solidworks - Mastercam tháng 9 - 2019 học phí chỉ 600k/ khóa

⭐KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SOLIDWORKS TẬP TRUNG THÁNG 9-2019
CALL: 0937777943 - ĐỊA ĐIỂM HỌC GẦN QUẬN 9, THỦ ĐỨC, QUẬN 2 VÀ BÌNH DƯƠNG
 🍀Học phí: 

  • Lớp Solidworks cơ bản: 600k/ học viên. Kèm giáo trình. Học vào buổi sáng 3-5 hàng tuần. 8h - 9h30
  • Lớp Solidworks nâng cao: 600k/ học viên. Kèm giáo trình. Học vào buổi chiều thứ 3-5 hàng tuần. 5h30 - 7h
  • Lớp Mastercam 2D căn bản: 600k/ học viên. Học vào buổi tối thứ 3-5 hàng tuần. 7h15 - 9h

Khai giảng khóa học Solidworks - Mastercam tháng 9 - 2019 học phí chỉ 600k/ khóa 

 🍀Học phòng máy lạnh, giáo trình, máy tính đầy đủ.
 😍NỘI DUNG KHÓA HỌC SOLIDWORKS CƠ BẢN:
 👉Giới thiệu cơ bản Solidworks
 👉Lệnh Extrude, Revolve, Sweep.
 👉Các lệnh Hiệu chỉnh Fillet, Draft, Hole...
 👉Lắp ráp
 👉Xuất bản vẽ
😍NỘI DUNG KHÓA HỌC SOLIDWORKS NÂNG CAO:
 👉Lắp ráp các kết cấu cơ khí nâng cao, mô phỏng.
 👉Vẽ Surface nâng cao, thiết kế mặt phức tạp.
 👉Lệnh tạo curve, Reference Geometry…
 👉Thực hành thiết kế sản phẩm khuôn, sản phẩm 3D.
 👉Solidworks sheetnetal: thiết kế, tạo thư viện dập tấm, bóc tách bản vẽ, BOM.
 👉Solidworks Weldment: thiết kế, tạo thư viện thép hình, 👉xuất bản vẽ, hình chiếu, bóc tách bản vẽ.
 👉Bài tập 

Khai giảng khóa học Solidworks - Mastercam tháng 9 - 2019 học phí chỉ 600k/ khóa 

😍NỘI DUNG KHÓA HỌC MASTERCAM 2D

👉Giới thiệu tổng quan về Mastercam.

👉Giới thiệu phương pháp gia công đường bao “Countour”.

👉Giới thiệu phương pháp gia công khoan  “Drill”.

👉Giới thiệu phương pháp gia công phá 2D “Pocket”.

👉Giới thiệu phương pháp gia công mặt “Face”.

👉Giới thiệu các phương pháp gia công lỗ “Circle Paths”

👉Cách sử dụng lệnh “Transform” để tạo ra các chương trình giống nhau hoặc chương trình con.

👉Các tạo thư viện dao và update thông số cắt tự động.

👉Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.

Khai giảng khóa học Solidworks - Mastercam tháng 9 - 2019 học phí chỉ 600k/ khóa 

Kết thúc khóa học: 
Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Tư vấn định hướng nghề.
CALL : 0937777943 - 0868 867935
Email: 3dservices.edu.vn@gmail.com

Khai giảng khóa học Solidworks - Mastercam tháng 9 - 2019 học phí chỉ 600k/ khóa 

Tag (từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi