Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks

 

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks

Trong lĩnh vực thiết kế, chắc hẳn nhiều bạn đọc sẽ gặp những trường hợp thử nghiệm thiết kế hoặc điều chỉnh tham số thiết kế để sản phẩm hoàn hảo nhất. Việc thay đổi các thông số thiết kế là điều dễ dàng với các sản phẩm đơn giản. Tuy nhiên để việc đó trở nên khó khăn hơn nếu sản phẩm phức tạp, với quá nhiều tham số cần thay đổi. Lúc này, bạn cần quản lý chúng theo tên, theo nhóm hoặc các kí tự để dễ phân biệt và thay đổi.

Rất may, Solidworks cho phép chúng ta làm điều đó với lệnh Equation. Lệnh này có thể sử dụng thay đổi tham số cho các đối tượng Sketch lẫn các đối tượng hình học 3D. Hãy cùng xem qua lệnh này:

Hãy vào Tools à Equations. Hộp thoại lệnh xuất hiện như hình.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Bây giờ hãy thử thực hành bài tập sau với Solidworks

Vẽ hai đường tròn đồng tâm,  100mm và  90mm.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Bây giờ đến một bước quan trọng. Chúng ta cần xác định các Dimensions này bằng Tool Smart Dimensions để các hàm Equations sẽ nhận ra chúng.

Với bản phác thảo vẫn mở, đi đến Smart Dimensions, nhấp vào nó và nhấp vào đường kính ngoài của vòng tròn bạn vừa vẽ. Đặt tên cho nó là “Outer”.

Thực hiện tương tự cho vòng tròn đồng tâm bên trong và đặt tên cho nó là “Inner”.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Bây giờ chúng được xác định và đặt tên bằng Tool Smart Dimensions. Khi bạn đi đến Tool> Equations và mở bảng Equations, Global Variables and Dimensions (hiển thị bên dưới) và nhấp vào tab Dimension View (được khoanh tròn màu đỏ), bạn sẽ thấy phần Dimensions đã được điền với Smart Dimensions từ bản phác thảo.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

OK, hãy mở cùng một bản phác thảo sao lưu và vẽ thêm hai vòng tròn đồng tâm bên trong hai cái kia. Hãy chuyển các vòng tròn này thành hình học xây dựng, nhấp chuột phải vào  vòng tròn và chọn biểu tượng Construction. Đừng  lo lắng về đường kính chính xác hay không. Chúng ta sẽ có những đường kính mới được điều khiển bởi Global Variablescủa chúng ta sau này. Chỉ cần chắc chắn sử dụng Tool Smart Dimensions và đổi tên chúng thành D1 và D2.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Bây giờ, phác họa hai vòng tròn nhỏ, một vòng tròn trên mỗi vòng tròn xây dựng mà chúng ta vừa phác thảo. Sử dụng Tool Smart Dimensions và đổi tên chúng là OuterHole và và InnerHole.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Tiếp theo, tạo copy của các lỗ mới này. Tạo bốn cái cách đều nhau để tạo ra tám lỗ.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Bây giờ chúng ta có thể đi tiếp và đùn các thực thể phác thảo.

Đầu tiên, đùn các vòng ngoài lên 10mm, chúng đã được đặt tên là Inner và Outer

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Tiếp theo, đùn khu vực bên trong lên 3mm như hình.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

OK, bây giờ chúng ta đã có khối solid từ bản phác thảo Smart Dimensions. Tất cả các Dimensions đó hiện có thể nhìn thấy trong bảng Equations, Global Variables and Dimensions. Vì tất cả chúng đều hiển thị trong bảng điều khiển đó, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu liên kết chúng và làm cho chúng linh hoạt hơn và chỉnh sửa nhanh hơn với các thay đổi thiết kế của chúng ta.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Đây là phần mà chúng ta biến đổi vật rắn từ mô hình tĩnh thành mô hình thông minh.

Hãy để một bản tóm tắt về những gì hiện có thể nhìn thấy trong bảng Equations, Global Variables and Dimensions bây giờ mà chúng ta đã điền vào đó với Smart Dimensions.

Hãy bắt đầu để thêm các Global Variables. Mở lại bảng Equations, Global Variables and Dimensions, và trong phần Global Variables, hãy thêm Global Variables mới có tên là OuterDiameter, và nhập giá trị  = 100mm, trong ô Value / Equations tương ứng. Đảm bảo sử dụng dấu bằng (=) khi nhập Value tại đây.

Bây giờ hãy tạo một Global Variables thứ hai có tên là  HoleDiameter và đặt nó thành 8 mm.

Bên dưới đó, tạo ra một Global Variables mới có tên là  HoleArea. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu sử dụng một số công thức. Chúng ta muốn xác định diện tích lỗ riêng lẻ theo đường kính để nó có gía trị bằng pi nhân với bán kính bình phương.

Trong ô Value HoleArea, chúng ta có thể nhập công thức này dưới dạng = PI * (HoleDiameter).

Bạn không cần phải thực sự gõ HoleDiameter. Bạn chỉ có thể nhấp vào tên Global Variables hoặc chọn tên từ menu thả xuống trong khi nhập phần còn lại của tên đó.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks 

Bây giờ các Global Variables này được thêm vào, chúng ta có thể tham khảo các biến này khi xác định Dimensions hoặc tạo Equations. Bây giờ chúng được lưu trữ một cách kỳ diệu trong phần mềm ở đâu đó và có thể được gọi lại khi liên kết với các giá trị đó.

Ví dụ: chúng ta muốn liên kết  OUTER @ Sketch1 của chúng ta với OuterDiameter Global. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách xóa Value gốc 100mm khỏi trường Value OUTER @ Sketch1 và nhấp vào con trỏ trong ô trống. Bạn sẽ thấy một danh sách xuất hiện trong menu bật lên hiển thị các tùy chọn khác nhau, bao gồm để chèn Global Variables.

Trong trường hợp này, chúng ta muốn liên kết Biến ngoài DiameterGlobal với Dimensions OUTER @ Sketch1. Bạn có thể thấy điều này trong hình dưới đây.

Hướng dẫn thực hành Lệnh Equation trong Solidworks  

Bây giờ chúng ta đã xác định các Global Variables đó, chúng ta có thể sử dụng chúng làm chuẩn để tạo mối quan hệ với các thực thể mô hình và phác thảo khác. Chúng ta có thể làm điều này với các Equations.

 

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi