Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric

Trong bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách vẽ và mô phỏng hai bánh răng trên phần mềm Creo Parametric. 

Phần hướng dẫn gồm 2 giai đoạn, vẽ và mô phỏng

Bước 1: Vẽ sketch như hình

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric  

Bước 2: Lệnh Revolve

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 3: Đục rãnh then

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 4: Dùng lệnh Chamfer vát mép 1.5x45

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 5: Vát mép ngoài 5mm

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 6: Tính toán góc chia theo số răng. Vẽ sketch như hình

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 7: Vẽ các Đường tròn  như hình 

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 8: Vẽ Line tiếp xúc và tiếp tuyến tại hai điểm như hình. Chuyển sang dạng tham chiếu

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 9: Vẽ hai đường tròn có tâm và đối xứng như hình

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 10: Trim các đoạn thừa, ta sẽ được biên dạng rãnh

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 11: Extrude cắt 

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 12: Pattern theo số răng đã chia ở trên. 

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 13: Kết quả.

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 14: Vào assembly, tạo 2 trục Axis, 1 giao tuyến của Front và Top và cái thứ 2 cách cái đầu 175mm

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 15: Tiến hành lắp ráp 2 bánh răng theo 2 trục với Lệnh Pin

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 16: 

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 17: Chỉnh vị trí 2 răng

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 18: Vào Mechanism để tiến hành mô phỏng

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 19: Gắn động cơ

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 20: Chọn Gears, làm như hình

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 21: Tỉ số truyền

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Bước 22: Vào annaalys để tính toán mô phỏng

Hướng dẫn mô phỏng hai bánh răng trong Creo Parametric 

Chúc bạn thành công

Để tham khảo thêm các bài học khác, bạn có thể truy cập tại đây.

Bấm vào đây để tìm hiểu các khóa học trên phần mềm Creo Parametric

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi