Hướng dẫn calib máy scan einscan pro

 

Calib camera
Sau khi cài đặt phần mềm, trước khi bắt đầu lần quét đầu tiên, ta cần phải calib máy. 

Mở phần mềm, nhấp vào calibration. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình, giữ máy scan trong tay và để cho mặt máy màu đối diện với bạn, đặt vị trí bàn calib theo hướng dẫn phần mềm, nhấn nút "start" trên máy ảnh để bật chụp, do đó, "snap state "Trong phần mềm chuyển thành" ON ". Sau đó, kiểm tra hình ảnh chéo từ máy quét nên hướng vào khung màu trắng trên bảng. Tiếp theo, giữ máy quét di chuyển lên và xuống với tốc độ không đổi cho đến khi tất cả các hộp, biểu tượng của khoảng cách khác nhau biến thành màu xanh lá cây.

Phần mềm sẽ tự động chuyển đến vị trí tiếp theo và hiển thị vị trí tiếp theo, làm theo hướng dẫn như được hiển thị và kết thúc việc chụp như bước cuối cùng. Sẽ có 5 vị trí chụp khác nhau để hiệu chuẩn máy ảnh. Và phần mềm sẽ tự động tính toán sau khi tất cả 5 vị trí được bắt.

Calib HD
Sau khi hiệu chỉnh máy ảnh, xin vui lòng lật qua bảng hiệu chuẩn để đặt mặt trắng đối diện lên trên bàn, để cho phía máy ảnh màu đối diện với bạn. Nhấn nút "start" trên máy ảnh để bật chụp, do đó "snap state" trong phần mềm chuyển thành "ON". Giữ máy quét di chuyển lên và xuống cho đến khi tất cả các hộp bên phải sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Hãy chú ý rằng tất cả các dòng ra nên bắn vào bảng trắng. Và phần mềm sẽ tự động tính toán sau khi tất cả các hộp chuyển sang màu xanh lá cây.

Cân bằng trắng
Giữ phía trắng bảng trên bảng, nhấn nút "bắt đầu", giữ máy quét di chuyển lên và xuống cho đến khi máy quét di chuyển đến khoảng cách chỉ chồng lên hộp màu xanh bên phải, cân bằng trắng được thực hiện. Phần mềm sẽ chỉ ra nếu cân bằng trắng thành công và phần mềm sẽ tự động đóng lại.

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi