GEOMAGIC DESIGN X

Khóa học thiết kế ngược trên phần mềm Rapidform - Geomagic Design X chuyên sâu

Đào tạo thiết kế ngược chuyên sâu trên phần mềm geomagic design X. Nhận đòa tạo cho cá nhân và odanh nghiệp có nhu cầu, có đào tạo online cho các bạn ở xa.

Khóa học thiết kế ngược trên phần mềm Rapidform/ Geomagic Design X căn bản

Khóa học dành cho những học viên mới bắt đầu tìm hiểu thiết kế ngược với dữ liệu từ máy scan 3D, học trên phần mềm Rapidform/Geomagic Design X
*
Nhắn tin cho chúng tôi