GEOMAGIC DESIGN X

Khóa học thiết kế ngược cho Công ty - Doanh nghiệp cơ khí

Trung tâm đào tạo thiết kế ngược cho công ty, doanh nghiệp cơ khí chính xác, khuôn mẫu. Đào tạo trực tiếp hoặc online. Liên hệ 0937777943
Đăng ký

Khóa học thiết kế ngược trên phần mềm Rapidform - Geomagic Design X chuyên sâu

Đào tạo thiết kế ngược chuyên sâu trên phần mềm geomagic design X. Nhận đào tạo cho cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu, có đào tạo online cho các bạn ở xa.

Khóa học thiết kế ngược trên phần mềm Rapidform/ Geomagic Design X căn bản

Khóa học dành cho những học viên mới bắt đầu tìm hiểu thiết kế ngược với dữ liệu từ máy scan 3D, học trên phần mềm Rapidform/Geomagic Design X
Đăng ký

 

*
Nhắn tin cho chúng tôi